Sale
 • weight2.79 ton
 • Bucket capacity0.08 m3
 • Engine power15.8/2,200 kW/rpm
Sale
 • weight3.66 ton
 • Bucket capacity0.11 m3
 • Engine power19.5/2,200 kW/rpm
Sale
 • weight5.5 ton
 • Bucket capacity0.18 m3
 • Engine power35/2,100 kW/rpm
 • weight5.55 ton
 • Bucket capacity0.18 m3
 • Engine power40.8/2,400 kW/rpm
Sale
 • weight6.25 ton
 • Bucket capacity0.21 m3
 • Engine power35/2,200 kW/rpm
 • weight7.5 ton
 • Bucket capacity0.3 m3
 • Engine power36.5/2,200 kW/rpm
 • weight8.38 ton
 • Bucket capacity0.28 m3
 • Engine power40.7/2,000 kW/rpm
Sale
 • weight13.75 ton
 • Bucket capacity0.24 m3
 • Engine power99/2,000 kW/rpm
Sale
 • weight18.5 ton
 • Bucket capacity0.76 m3
 • Engine power116/1,900 kW/rpm
Sale
 • weight19.9 ton
 • Bucket capacity0.51 m3
 • Engine power120/2,000 kW/rpm
 • weight14 ton
 • Bucket capacity0.24 m3
 • Engine power71/1,850 kW/rpm
Sale
 • weight14 ton
 • Bucket capacity0.51 m3
 • Engine power74/1,850 kW/rpm
Sale
 • weight20.6 ton
 • Bucket capacity0.81 m3
 • Engine power110/1,900 kW/rpm
Sale
 • weight21.5 ton
 • Bucket capacity21.5 m3
 • Engine power110/1,900 kW/rpm
Sale
 • weight21.5 ton
 • Bucket capacity0.81 m3
 • Engine power110/1,900 kW/rpm
Sale
 • weight21.7 ton
 • Bucket capacity0.92 m3
 • Engine power125/2,000 kW/rpm
Sale
 • weight21.7 ton
 • Bucket capacity0.92 m3
 • Engine power121/2,000 kW/rpm
Sale
 • weight24.8 ton
 • Bucket capacity0.51 m3
 • Engine power136/1,800 kW/rpm
Sale
 • weight29.3 ton
 • Bucket capacity0.8 m3
 • Engine power152/1,800 kW/rpm
Sale
 • weight11.12 ton
 • Bucket capacity2 m3
 • Engine power121/2,100 kW/rpm
Sale
 • weight14.2 ton
 • Bucket capacity2.5 m3
 • Engine power
Sale
 • weight17.64 ton
 • Bucket capacity2.7 m3
 • Engine power156/2,100 kW/rpm
Sale
 • weight18.6 ton
 • Bucket capacity3 m3
 • Engine power156/2,100
Sale
 • weight21.95 ton
 • Bucket capacity3.5 m3
 • Engine power210/2,100 kW/rpm
Sale
 • weight31.12 ton
 • Bucket capacity5.4 m3
 • Engine power294/2,100 kW/rpm
Sale
 • weight10.3 ton
 • Bucket capacity1.7 m3
 • Engine power125/2200 kW/rpm
Sale
 • weight16.5 ton
 • Bucket capacity2.7 m3
 • Engine power220/2000 kW/rpm

DEVELOPMENT CONSTRUCTIONAL AND COMMERCE COMPANY LIMITED

Headquarters:

Ha Noi Officer:

Dong Nai Officer:

Dealer of genuine DOOSAN PARTS

Hà Nội

Đại lý phân phối Minh Anh

View detail

Đại lý phân phối Minh Anh 2

View detail
 • Tổ 24, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội
 • Hotline: 0981178989

Đồng Nai

Nghệ An

Thái Nguyên

Lào Cai

Ninh Bình

Sơn La