CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT NGÀNH ĐIỆN

  • Hạn nộp hồ sơ: 10/02/2021
  • Nơi làm việc: Hà Nội

Mô tả công việc

- Chịu trách nhiệm khai thác và phát triển thị trường khách khối theo thị trường đã phân chia.

- Lên kế hoạch tìm kiếm khách hàng, chủ động trong việc tìm kiếm, thu hút khách hàng tiềm năng mới, tạo database, đồng thời phải duy trì quan hệ tốt nhất để giữ vững các khách hàng hiện có của công ty.

- Phối hợp với Quản lý Kinh doanh Khách đoàn (GSM) làm hợp đồng và theo dõi toàn bộ quá trình từ khi hợp đồng được gửi cho tới khi được ký và đóng dấu, gửi trả lại, sau đó chuyển cho GSM.

- Phân tích, xử lý, giải quyết thấu đáo tất cả các vấn đề thắc mắc, các khiếu nại của khách hàng.

- Lấy ý kiến, phản hồi của khách sau khi sử dụng dịch vụ của khách sạn, cung cấp cho trưởng bộ phận và các bộ phận liên quan để cùng xem xét, rút kinh nghiệm trong những trường hợp cần thiết, hướng tới phục vụ khách hàng ngày càng hài lòng hơn.

- Hỗ trợ Bộ phận kế toán khách sạn/ GSM thu hồi các khoản nợ từ khách. Cập nhật các thông tin liên quan về thị trường du lịch.

- Tham gia các Networking Event hoặc Hội chợ du lịch trong và ngoài nước nhằm tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

- Hỗ trợ GSM/Sales Coordinator thực hiện các tour khảo sát cần thiết.

* Thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời các báo cáo ngày/tuần/tháng cho Trợ Lý GDKD / GDKD,

Yêu cầu

- Chịu trách nhiệm khai thác và phát triển thị trường khách khối theo thị trường đã phân chia.

- Lên kế hoạch tìm kiếm khách hàng, chủ động trong việc tìm kiếm, thu hút khách hàng tiềm năng mới, tạo database, đồng thời phải duy trì quan hệ tốt nhất để giữ vững các khách hàng hiện có của công ty.

- Phối hợp với Quản lý Kinh doanh Khách đoàn (GSM) làm hợp đồng và theo dõi toàn bộ quá trình từ khi hợp đồng được gửi cho tới khi được ký và đóng dấu, gửi trả lại, sau đó chuyển cho GSM.

Quyền lợi

Chế độ lương thưởng hấp dẫn;

Nghỉ hàng tuần thứ 7 & Chủ nhật;

Ngày phép hàng năm: 18 ngày/năm;

Công ty đóng BHYT 100% và mua bảo hiểm sức khỏe 24/7 cho nhân viên;

NỘP HỒ SƠ ỨNG TUYỂN